អំពូលសូឡា 300 watt Street Light

$40.00

Solar ភ្នែក 5 កម្លាំង 300W

SRSC 300W
Solar ភ្នែក 5 កម្លាំង 300W LED: SMD5730 400PCS Batter: 3.2V/18000mAh ហាលថ្ងៃ: 5ម៉ោង កម្លាំង: ប្រើបានពីមេឃព្រលប់រហូតដល់ព្រលឹម កម្រិតភ្លឺ: 100ម៉ែត្រការ៉េ ទំហំផ្ទាំងសូឡា: 543mm ទំហំអំពូលសូឡា: 500mm x 125mm