Hatari S14M3

$29.00

កង្ហារ Hatari HT-S14M3 ផ្តល់នូវខ្យល់ត្រជាក់ជាមួយនឹងកម្រិតខ្យល់ 3 តង់។

F-00008
កង្ហារ Hatari HT-S14M3 ផ្តល់នូវខ្យល់ត្រជាក់ជាមួយនឹងកម្រិតខ្យល់ 3 តង់។ អាចព្លូតកម្ពស់បន្ថែមចាប់ពី 84.5cm ដល់ 104.5cm។ Hatari ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិក្នុងស្តង់ដារ ISO 9001។