បង់អង្គុយអាលុយមីញ៉ូម - Park Bench (ZB6001)

$220.00

បង់អង្គុយអាលុយមីញ៉ូម - Park Bench (ZB6001)

ZB6001
តុនិងកៅអីអាលុយមីញ៉ូម ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ។ ការរចនារូបរាងនិងក្បាច់មានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញ ហើយផ្តល់នូវភាពថ្លៃថ្នូរ។ ✅ អាលុយមីញ៉ូមសុទ្ធ ✅ ទឹកថ្នាំល្អដូចថ្នាំឡាន ✅ មិនច្រែះ ✅ ធន់ និងរឹងមាំ ✅ ប្រើប្រាស់យូរអង្វែង ✅ ក្បាច់រចនាស្រស់ស្អាត ទំហំ (គិតជា cm)៖ 100 x 60 x 86