Picnic Baby Salmon (6 month)

$3.20

Picnic Baby បបរសម្រាប់ក្មេងអាយុ ៦ខែ។

BB-PN-0001
Picnic Baby បបររូបមន្តត្រី Salmon គ្រឿងផ្សំមានដូចជា ដំឡូងបារាំង ត្រីសាមន ស៊ុតមាន់ ពោត និង Spinach ដែលល្អសម្រាប់កុមារតូចៗអាយុ 6ខែ។