សរសៃសាច់បាក់យ៉ុង (Sweet Chilli 41g)

$2.70

សាច់បាក់យ៉ុងស្រួយ Sweet Chilli រសជាតិហិល ក្លិនឈ្ងុយប្រហើរស្លឹកក្រូចសើច រសជាតិដិតជាប់ ។

ABC-00002
សាច់បាក់យ៉ុងស្រួយ Sweet Chilli រសជាតិហិល ក្លិនឈ្ងុយប្រហើរស្លឹកក្រូចសើច រសជាតិដិតជាប់ ។ មិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេ តែវាក៏ជាគ្រឿងបន្ថែមសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយអាហារសម្រន់ផ្សេងៗ រួមទាំងបបរផងដែរ។ អត្ថប្រយោជន៍៖ • រសជាតិឆ្ងាញ់ • មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ • ចម្អិនរួចស្រេច • គ្មានជាតិប៊ីចេង • គ្មានសារជាតិគីមី • គ្មានសារជាតិធ្វើឲ្យធាត់