ឈុតតុនិងកៅអី (ZC1232-4)

$850.00

ឈុតតុនិងកៅអី (ZC1232-4)

ZC1232-4
ការរចនារូបរាងនិងក្បាច់មានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញ ហើយផ្តល់នូវភាពថ្លៃថ្នូរ។ ✅ អាលុយមីញ៉ូមសុទ្ធ ✅ ទឹកថ្នាំល្អដូចថ្នាំឡាន ✅ មិនច្រែះ ✅ ធន់ និងរឹងមាំ ✅ ប្រើប្រាស់យូរអង្វែង ✅ ក្បាច់រចនាស្រស់ស្អាត ឈុតតុនិងកៅអី៖ + កៅអី ចំនួន 6 (59x60x98cm) + តុ ចំនួន 1 (106x106x73cm)