ឈុតតុនិងកៅអី (ZC1251-1)

$250.00

ឈុតតុនិងកៅអី (ZC1251-1)

ZC1251-1
តុនិងកៅអីអាលុយមីញ៉ូម ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ។ ការរចនារូបរាងនិងក្បាច់មានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញ ហើយផ្តល់នូវភាពថ្លៃថ្នូរ។ ✅ អាលុយមីញ៉ូមសុទ្ធ ✅ ទឹកថ្នាំល្អដូចថ្នាំឡាន ✅ មិនច្រែះ ✅ ធន់ និងរឹងមាំ ✅ ប្រើប្រាស់យូរអង្វែង ✅ ក្បាច់រចនាស្រស់ស្អាត ឈុតតុនិងកៅអី៖ + កៅអី ចំនួន 2 (60x60x64cm) + តុ ចំនួន 1 (47x44x85cm)